Officers and Organization

Officers, etc.

Trustee

General Manager Koki Okuda
Deputy General Manager (Standing Director) Takashi Hirai
Executive Director Yoshiharu Uenoyama
Masaki Yoshimine
Yuji Tsurumori
Toshiki Habutsu

Councilor

Councilor President Mihoko Hirai
Kayoko Okuda
Seijiro Adachi
Tsutomu Yamamoto
Toshio Ishimatsu
Shoko Imai

Auditor

Atsuhiko Suwahara
Miwa Tsurumori

Selection committee
member

Selection committee Chairman Takeshi Natsuno
Masakazu Furukawa
Kazuro Kageyama
Toru Yamazaki
Daisuke Sato
Tadashi Imaizumi
Yoshiharu Uenoyama *
Sadaharu Matsunaga *
Mitsugu Tsuji *
Koshi Oikado *
Yoshichika Nakanishi *

Persons with “*” are Selection Committee Members from Wakayama prefecture.

Secretariat

Executive Director Hiroyuki Kohara
Controller Hidekazu Kojima
Secretariat Kenichi Toshikawa
Hiroshi Mizumoto

Organizational Chart

the image of organizational chart